A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdűlap Impresszum Kapcsolatfelv√©tel
Vasi Digitális Könyvtár
Oktat√°si c√©l√ļ digit√°lis tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
K√∂z√©rdekű adatok
P√°ly√°zataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezťs
Elismeréseink
2021. január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából adták át Szombathely város kulturális kitüntetéseit. A járványhelyzet és a rendezvénytilalom miatt a szokásos kultúra napi díjátadó gála idén elmaradt, az elismeréseket szűk körben, a városházán vehették át a díjazottak dr. Nemény András polgármestertől és Horváth Soma alpolgármestertől.

A "Kiemelkedő Kulturális Munkáért"-díj I. fokozatát kapta munkatársunk, HORVÁTHNÉ KUPI ILDIKÓ olvasószolgálati osztályvezető.

Horváthné Kupi Ildikó a Tanárképző Főiskola elvégzése után, 1985-ben kezdett el dolgozni fiókkönyvtárosként a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. A munkáját elismerve először 1997-ben olvasószolgálati műszakvezető, majd 2014-ben olvasószolgálati osztályvezető lett. Feladata a felnőtt- olvasószolgálat, a gyermekkönyvtár a zenemű- és médiatár, valamint a városi fiókhálózatok irányítása. Közreműködik a gyűjteménygyarapítás munkájában. Ötletadója és megvalósítója volt a Reformáció emlékéve alkalmából 2017-ben megrendezett „… szól néked az itt magyarul” – kiállításnak és a könyvtár vallási témájú dokumentumaiból összeállított tárlatnak.
Tevékenyen részt vesz az Ünnepi Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok intézményi programsorozatának kidolgozásában, szervezésében.
1988-tól egyik összeállítója az Ajánló bibliográfia az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny témáihoz c. kiadványnak.
Szerzőként jegyzi a Híres szombathelyi Nők c. sorozatban Márkus Emília színésznő életét és pályafutását körültekintő alapossággal összefoglaló, 2012-ben megjelent kötetet. Kiemelendő a könyvtár iránti elkötelezettsége, kollegialitása, türelme a munkatársak szakmai problémáinak megoldásában, körültekintő figyelme a szolgáltatások működtetésében.

Berzsenyi Könyvtárért Díjban évente egy alkalommal, a tárgyévben különösen értékes teljesítményt felmutató kollégák részesedhetnek legfeljebb három szakmai és egy szimpátia kategóriában.

2019. évi teljesítményükért 2020. szeptember 3-án a következő munkatársak vehették át a Berzsenyi Könyvtárért Díjat.

Szakmai díjak:

BOZZAI JUDIT olvasószolgálati osztályvezető-helyettes

E díj adományozásával köszöni meg az intézmény azt az elkötelezett, hivatástudattal végzett munkát, amellyel a könyvtári arculat gondozását végzi az intézményi honlap és Facebook oldaltól kezdve az aprónyomtatványokig, egyéb megjelenési felületek esztétikus kivitelezéséig. Köszönjük munkáját, amellyel hozzájárult könyvtárunk tevékenységének színvonalas megismertetéséhez; köszönjük a felhasználókkal való kapcsolattartás ötletes, egyedi, a célközönséget tökéletesen megszólítani tudó formák kitalálását és a kiemelkedően népszerű programok (Ünnepi Könyvhét, könyvtári éjszaka) szervezését, az átgondolt, apró részletekre kiterjedő közreműködést a megvalósításban.
 
VÖRÖSNÉ ADLER ERIKA tájékoztató könyvtáros
E díj adományozásával köszöni meg az intézmény azt a könyvtárosi szaktudást és rendkívüli olvasottságot, tájékozottságot igénylő munkát, amellyel a könyvtár első emeleti tárlatait átgondolja, előkészíti, megvalósítja.
Különösen köszönjük az „Ifjú szívekben élek s mindig tovább …” Ady Endre évfordulós, "nekem szülőhazám ..."
Radnóti Miklós évfordulós és az "Istennel a hazáért és a szabadságért!" a Rákóczi-emlékév alkalmából létrehozott tárlat szervezésében és lebonyolításában nyújtott teljesítményt.

Szimpátia díj - a munkatársak szavazati alapján:

PERGER ÁDÁM rendszergazda

E díj adományozásával köszönik meg az intézmény munkatársai, hogy lelkiismeretesen segíted az eligazodást a könyvtár számítógépes rendszerének labirintusában. Közöttünk jársz, elérhető vagy, figyeled jelzéseinket és a nap bármely szakában adódó szoftver/hardver problémáinkat a lehető leggyorsabban orvosolod. Kitartóan, az új ismeretekre fogékonyan, keresed a megoldást. Köszönjük, hogy egy új munkaterületen vállalt gigászi kihívások mellett is türelmes, emberséges tudsz maradni, és jó csapatjátékos módjára szakmai tudásodat önzetlenül megosztod velünk. Közösségünk fontos tagja vagy.

2019. december 6-án tizenhetedik alkalommal adták át a Prima Primissima díjakat. A Demján Sándor által, a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával 2003-ban alapított elismerés célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése egy olyan, hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A Budapesten, a Müpában megtartott gálán PRIMA díjban részesült ALEXA KÁROLY, az Életünk folyóirat főszerkesztője, irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár.
(Fotó: Vas Népe)
1968-ban az ELTE magyar-történelem szakán végzett. Szerkesztője volt a Kortársnak, a Mozgó Világnak és a Hitelnek. Három évig vezette a Magyar Távirati Irodát, évtizedekig tanított egyetemeken. Jelenleg az Életünk főszerkesztője. Számos tanulmánya, esszéje és tárcája mellett tizenegy könyvet adott ki. Az utóbbi években a művelődéstörténet felé fordult: azok a „kódok” érdeklik, amelyek a magyar nemzeti karaktert alakítják. Legutóbbi esszékötete Koldusállás címmel számol be elért eredményeiről. Évtizedek óta kétlaki életet él: Pestújhelyen és Kemenesalján. Egy történelmi regényen dolgozik, amelynek témája a pilisi Beleznay-gyilkosság (1818. július 5.).

A Körmenden 2019. október 5-én megrendezett Vas Megyei Prima Gálán megyei PRIMA díjban részesült ALEXA KÁROLY, az Életünk folyóirat főszerkesztője, irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár.
Az 1970-es évektől jelen van a magyar sajtóban, volt a Magyar Hírlap és a Kortárs folyóiratok rovatvezetője, a Mozgó Világ, a Hitel és a Heti Magyarország szerkesztője. Az 1990-es években vezérigazgatója a Magyar Távirati Irodának, majd a Magyar Televízió Hírtanácsának elnöke. Oktatott az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Tizenöt éve főszerkesztője az Életünk című irodalmi, művészeti és kritikai lapnak. Számos tanulmánya, tárcája és esszéje mellett tucatnyi saját kötete jelent meg. Tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el. 2008-ban József Attila-díjat, idén március 15-én pedig Táncsics Mihály-díjat kapott. 2015-ben a magyar irodalmi életben betöltött meghatározó szerepe, kiemelkedő kritikai és publicisztikai tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át.

Berzsenyi Könyvtárért Díjban évente egy alkalommal, a tárgyévben különösen értékes teljesítményt felmutató kollégák részesedhetnek három szakmai és egy szimpátia kategóriában.

2018. évi teljesítményükért 2019. április 4-én a következő munkatársak vehették át a Berzsenyi Könyvtárért Díjat.
Szakmai díjak:

DR. BARÁTHNÉ MOLNÁR MÓNIKA igazgatóhelyettes

E díj adományozásával köszöni meg az intézmény a Minősített Könyvtár cím elnyerése érdekében végzett kitartó és felkészült munkát, a munkatársak motiválását, a GDPR könyvtári alkalmazásának teljesítményét, a dokumentáció elkészítését. Köszönöm az intézmény iránti elkötelezettséget, a kollegialitást, türelmet a munkatársak szakmai problémáinak megoldásában, a körültekintő figyelmet az intézmény üzemeltetésében, a könyvtárvezetés rendíthetetlen támogatását.
 
SZEKÉR TIBOR gondnok
E díj adományozásával  köszöni meg az intézmény azt a kitartó türelmet igénylő munkát, amit a könyvtár épületének üzemeltetésében, a szükséges javítások és felújítások érdekében végzett. Különösen köszönetet érdemel a Jáki úti fiókkönyvtár felújításának és festésének, valamint a központi épület klímaszerelésének előkészítésében teljesített munka, a helyreállítás fizikai teljesítménye, a rendezvények bonyolításához szükséges figyelem.

WALDINGER DÓRA könyvtáros
E díj adományozásával  köszöni meg az intézmény azt a sokrétű és igényes munkát, ami megvalósul a könyvtár Instagram oldalának működtetésében, a könyv- és szolgáltatásajánlók elkészítésében. Különösen köszönjük a Vers világa pályázat és kiállítás szervezésében és bonyolításában nyújtott teljesítményt. Köszönjük a készséges együttműködést, a kulturált és kedves kapcsolattartást olvasókkal, munkatársakkal.

NÉMETH GABRIELLA könyvkötő
E díj adományozásával köszönik meg az intézmény munkatársai, hogy a könyvtár kötészeti műhelyének jó gazdájaként hosszú ideje végzed munkádat nagy teherbírással. Szorgos kezed nyoma látszik „ráncba szedett” dokumentumainkon, meghívóinkon, születésnapi csomagjainkon és az apró tárgyakon, amik munkánkat segítik. Szépérzékeddel, kreativitásoddal, mesterségbeli tudásoddal készségesen segíted ötleteink megvalósítását. Munkád színvonalát jelzik az intézményünk falain kívülről érkező megbízások. Jó pedagógiai érzékkel tudod bemutatni szakmád szépségeit gyermekcsoportoknak épp úgy, mint a könyvtári éjszaka vendégeinek. Kedves lényeddel közösségünk fontos tagja vagy.
 

2019. március 14-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából a megyeházán tartott megemlékezés és ünnepi ülés keretében SZALAINÉ BODOR EDIT Vas Megye Közgyűlésének Pável Ágoston Emlékplakettjét vehette át.
SZALAINÉ BODOR EDIT
Szalainé Bodor Edit 2001. február 1-től dolgozik a Berzsenyi Dániel Könyvtárban előbb olvasószolgálati könyvtárosként, majd a Savariensia helytörténeti gyűjtemény felelőseként.
A Savariensia gyűjtemény gondos kezelőjeként figyelemmel kíséri a megyére vonatkozó kiadványok megjelenését, azok beszerzését és feldolgozását. A Vas Helytörténeti adatbázis és a Vasi digitális Könyvtár építője, a digitalizálás szakmai irányítója, a feltárás felelős kivitelezője. Kutatók támogatója, számos tanulmány, kiadvány az ő segítsége nélkül nem született volna meg.
Összeállította a könyvtár kiadásában megjelent Ezeréves Vasvármegye: megye- és településtörténeti monográfiák a Berzsenyi Dániel Könyvtárban című kötetet, szerkeszti az anyag bővülő adatbázisát a digitális könyvtárban. Számos ismertető írása jelent meg a helyismereti kutatásról, a könyvtár ez irányú tevékenységéről. A helytörténeti kutatók és a város története iránt érdeklődők számára egyedülálló segédeszközt hozott létre: Szombathely kronológia: 1848-1945.
A helytörténet, helyismeret iránti elkötelezettségét mutatja, hogy gyűjteményszervező, feltáró és publikációs tevékenységén túl arra is figyelmet fordított, hogy élményszerű előadásokat, kiállításokat szervezzen és hozzon létre. A város és a megye történetét bemutató programok nagyszámú érdeklődőt vonzottak, akikből 2016-ban Helytörténeti klubot szervezett, jelenleg 169 taggal működik. A klub programjai rendszeresen 80-100 érdeklődőt számlálnak.
Bekapcsolódott a Vasi Megyei Honismereti Egyesület munkájába, jelenleg már elnökségi tagként, részt vesz a programok szervezésében, megvalósításában. Vezetőségi tagja a Vasi Múzeumbarát Egyletnek, titkára a Szombathelyi Szépítő Egyesületnek.
A fiatalok érdeklődésének felkeltésére a helytörténeti kiállításokhoz foglalkozásokat szervez. Szombathelyi elsők című, általános és középiskolások számára kidolgozott programsorozata segítségével több száz diák ismerkedhetett a város történetével. Máské(p)p című, szintén diákok számára két alkalommal meghirdetett helytörténeti fotó-és filmpályázat ötletgazdája és szervezője.
A helytörténet, honismeret iránt elkötelezett, kiváló szakmai tudással rendelkező könyvtáros, aki nemcsak a könyvtárban végzett munkájával, de szabadidejében vállalt feladatokkal is támogatja Vas megye történetének megismerését, kutatását.

Az emberi erőforrások minisztere március 15-e alkalmából kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként Táncsics Mihály-díjat adott át az Életünk folyóirat főszerkesztőjének.
ALEXA KÁROLY
József Attila-díjas író, irodalomtörténész, kritikus, az Írószövetség választmányi tagja. Évtizedeken át tanított az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom, illetve a XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Szerkesztője volt a Kortársnak, a Mozgó Világnak és a Hitelnek. Jelenleg az Életünk folyóirat főszerkesztője.  2015-ben a magyar irodalmi életben betöltött meghatározó szerepe, valamint kiemelkedő kritikai és publicisztikai tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át.

(Fotó: Stekovics Gáspár)

2019. január 22-én este adták át A magyar kultúra napja alkalmából Szombathely város kulturális kitüntetéseit az AGORA - Művelődési és Sportházban.

A "Kiemelkedő Kulturális Munkáért"-díj I. fokozatát kapta munkatársunk, ZSIGRI MÁRIA gyermekkönyvtáros.
A kép forrása: vaskarika.hu
"ZSIGRI MÁRIA gyermekkönyvtáros
Hosszú ideje elkötelezetten végzi kulturális és emberi értékek, valamint az olvasás iráni érdeklődés felkeltését és megerősítését a legérzékenyebb korosztály, a gyermekek számára. 21 éve a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársa. Korábban olvasószolgálati könyvtáros, majd gyermekkönyvtáros. Könyvtári informatikus egyetemi végzettsége megszerzése óta az intézmény informatikai rendszerének felügyeletében is részt vesz.
Fő tevékenységét gyermekkönyvtárosként fejtette ki, jelentős közkedveltséget és elismerést szerezve a könyvtárnak. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, végzett biblioterapeutaként foglalkozásokat tart.
Programot dolgozott ki az internet veszélyeinek felismeréséhez. Ezt a tematikáját beválogatták az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001” kiemelt projekt jó gyakorlatai közé. Nevéhez fűződik az óriási érdeklődéssel kísért, szponzori támogatással megvalósuló természettudományos ismeretterjesztés élményközpontú megvalósítása.
Kezdettől szervezője és közreműködője a könyvtár közkedvelt nyári olvasótáborainak és a gyermeknapi vigasságoknak. Számos foglalkozást tart a megye kistelepülésein az általa bevezetett papírszínház segítségével, részt vesz a Meseláda programban, természettudományos ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat vállal.
Különlegesen jó kapcsolatot ápol a város óvodáival, iskoláival, segíti a versenyeken, vetélkedőkön résztvevők felkészítését. Munkatársával országos sikerű pályázati tematikát dolgozott ki, évek óta nagy részvétellel bonyolítják le a Könyvhódító olvasásnépszerűsítő vetélkedőt.
Körültekintő, kreatív munkájával, kiemelkedő teherbírásával, felkészültségével, kedvességével elnyerte munkatársai és a könyvtár együttműködő partnereinek elismerését."

 
Kapcsolódó beszámolók:
Ők kaptak elismerést a Magyar Kultúra Napján [Vaskarika 2019. 01. 23.]
Díjátadóval, versennyel, kiállításmegnyitóval ünnepelték a magyar kultúra napját [Vaol 2019. 01. 22.]

A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2018-ban elnyerte a könyvtárak szakmai munkájának elismerését jelentő Minősített Könyvtár címet, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár döntése alapján.

A büszkén viselt címmel 2022-ig jelezhetjük, hogy szakmai teljesítményünk hivatalosan is elismert.

A Minősített Könyvtár cím pályázat szakmai beszámolója megtekinthető ITT.

Győrben, 2018. július 2. és 7. között megrendezett XLVI. Országos Honismereti Akadémia nyitóünnepélyén, 2018. július 2-án kerültek átadásra a honismereti munkát díjazó elismerések.
 
Ez alkalomból a Honismereti Szövetség a BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁRAT a honismereti mozgalom támogatásáért emléklappal tüntette ki.

Berzsenyi Könyvtárért Díjban évente egy alkalommal, a tárgyévben különösen értékes teljesítményt felmutató kollégák részesedhetnek három szakmai és egy szimpátia kategóriában.

2017. évi teljesítményükért 2018. március 21-én a következő munkatársak vehették át a Berzsenyi Könyvtárért Díjat.
Szakmai díjak:

JANDALA DIÁNA rendezvényszervező

"E díj adományozásával  köszöni meg az intézmény azt a bonyolult, nagy türelmet és áttekintő képességet igénylő munkát, amellyel a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer programjait szervezi. Köszönjük a kitartó egyeztetéseket a partnerek között, a készséges együttműködést,  a kulturált és kedves ügyintézést. Külön köszöni az intézmény vezetése  kezdeményezését  a munkatársak közösségének építésében."

PAPPNÉ NÉMETH MÁRIA könyvtárkezelő
"E díj adományozásával  köszöni meg az intézmény azt a türelmet és figyelmet, amellyel a könyvtár látogatói felé fordul, minden helyzetben figyelve az intézmény jó hírére és a könyvtárhasználók érzékenységére. Köszönjük a körültekintő, kitartó és pontos munkát a gyűjtemény gondozásában, az új feladatok vállalásában."


SZALAINÉ BODOR EDIT könyvtáros

"E díj adományozásával  köszöni meg az intézmény azt az elkötelezett, hivatástudattal végzett munkát, amellyel a Savariensia gyűjtemény gondozását végzi, a gyarapítástól a megőrzésen át a szolgáltatásig. Köszönjük a kapcsolatépítést azokkal a szervezetekkel, amelyek hozzájárulnak könyvtárunk tevékenységének megismeréséhez és elismertségének növeléséhez, a kiemelkedően népszerű programok ötletét és szervezését, a készséges együttműködést olvasókkal, intézményekkel, a könyvtár vezetésével."

Szimpátia díj - a munkatársak szavazati alapján:

KOMONDI GABRIELLA gyermekkönyvtárkönyvtáros

"E díj adományozásával köszönik meg az intézmény munkatársai, hogy feladataidat igényesen, precízen, nagy alázattal, következetesen és mindig kötelességtudóan végzed. Elismeréssel tekintünk türelmedre, amellyel a legzabolátlanabb gyermekcsoportokat, pedagógusokat is megszelídíted. Megbízható munkatárs vagy, aki figyel a határidőkre, csendes határozottságodból mindannyiunk felé nyugalom árad. Ezt a tábor, a természettudományos nap és a Könyvhódító játék szervezése során tavaly is bizonyítottad. A hozzád fordulókat – apró olvasókat, szüleiket és munkatársaidat egyaránt – empátiával, segítőkészen, szolgálatkészen fogadod. Számíthatunk őszinte véleményedre, lojalitásodra. Jó együtt dolgozni veled!"

2018. március 13-án az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést tartottak a megyeháza dísztermében, ahol hagyományosan kitüntetéseket osztottak ki.

BOROS FERENC, a Berzsenyi Dániel Könyvtár médiatárosa, rendezvényszervezője "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerésben részesült.

Boros Ferenc 2004 óta készít dokumentumfilmeket alkotótársaival. Ezen idő alatt több országos és nemzetközi fesztiválon megfordultak és számos díjat gyűjtöttek be. Filmjeiket a megye és az ország összes pontján szinte telt ház előtt vetítik. Specialitásuk Szombathely és Vas megye nagyjainak mozgóképes megörökítése.
 
Kép forrása: www.repcelak.hu

2017. november 11-én Szombathely kiválóságait ünnepelte a város a Szent Márton Gála keretében.
NAGY ÉVA, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója  "Szombathely Kultúrájáért Életmű-díjat" vehetett át.

"Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj" adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.


Nagy Éva 1977-ben fiókkönyvtári instruktorként kezdett a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban, mellette olvasószolgálati könyvtárosként is tevékenykedett. 1993-tól az olvasószolgálati osztály vezetője, 1994-től megbízott, majd kinevezett igazgatóhelyettes, 2014-től az intézmény igazgatója. Részt vett a könyvtár több kiadványának létrehozásában.
Szerkesztésében jelent meg az Életünk folyóirat repertóriuma 1985-ben, összeállította a Vasi életrajzi bibliográfiák sorozatban a Szily János életművét bemutató kötetet. Anyaggyűjtőként, válogatóként, előszerkesztőként részese lehetett az 1997-ben megjelent Szombathely bibliográfiájának. A helytörténet és a helyismeret iránti érdeklődését jelzi számos nyomdatörténet, Pável Ágoston munkássága, közkönyvtár történet tárgyú tanulmány és általa rendezett kiállítások sora. 2013-2014-ben a Weöres Sándor Emlékév keretében hat helyszínen szervezett vándorkiállítást.
A 80-as évek végétől foglalkozik a társadalom szociális problémáinak könyvtári vetületével, több publikációja látott napvilágot e témában. 2003-ban elkészült és 2004-ben irányításával elindult a Berzsenyi könyvtár esélyegyenlőségi programja. Kiemelten figyelt a helyi roma közösséggel való kapcsolat erősítésére. Nevéhez fűződik az ISO minőségirányítási rendszer megalapozása és működtetése is a Berzsenyi könyvtárban. Kiemelkedő érdemet szerzett 2000 és 2002 között a könyvtárépület felújítása és bővítése során levezényelt költöztetés megszervezésében és irányításában, valamint a szolgáltatások újraindításában.
Fotó: Benkő Sándor
2000. augusztus 20-án vehette át a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetést, Szinnyei József –díjat. A könyvtár vezetésében töltött 24 évében az intézmény partnerei, munkatársai biztos képet alkothattak vezetői teljesítményéről, szakmai elhivatottságáról, tudásáról, kiemelkedő empatikus készségéről, szociális érzékenységéről. Kiemelkedő, négy évtizedes munkája egyértelműen és számottevően gazdagította Szombathely könyv- és könyvtári kultúráját.

Kapcsolódó beszámolók:
Kitüntették Szombathely legjobbjait a Szent Márton Gálán
Szent Márton-gála
Régi diákunk, Nagy Éva kapta "Szombathely kultúrájáért életmű-díjat"
Akik nem vonakodtak a munkától - Szent Márton napján díjazták Szombathely kiválóságait

Berzsenyi Könyvtárért Díjban évente egy alkalommal, a tárgyévben különösen értékes teljesítményt felmutató kollégák részesedhetnek három szakmai és egy szimpátia kategóriában.

2016. évi teljesítményükért 2017. március 22-én a következő munkatársak vehették át a Berzsenyi Könyvtárért Díjat.

Szakmai díjak:

NÉMETHNÉ TAKÁCS HAJNALKA csoportvezető térségi koordinátor

"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény azt a munkát, amit a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer irányításában és működtetésében végez, a kivételes szakmai elkötelezettséget és a felelősségtudatot, amellyel a megye kistelepüléseinek könyvtári ellátását szervezi. Köszönjük az egyedülálló teherbírást, figyelmet a könyvtári szakma kihívásaira, valamint a készséges együttműködést a megye közkönyvtáraival és települési polgármestereivel. A könyvtár vezetése köszöni az intézmény menedzseléséhez nyújtott szakmai észrevételeket és támogatást."

VIRÁGHNÉ VÁMOS KITTI könyvtáros
"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény azt a körültekintő, elmélyült és pontos munkavégzést, mellyel a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésében részt vesz, a növekvő megterhelés mellett is türelmesen, szakmai elkötelezettséggel elvégzett feladatokat, az empatikus együttműködést könyvtárosokkal és polgármesterekkel."

NAGY MARIANNA ZSUZSANNA könyvtárkezelő zeneműtáros
"E díj adományozásával  köszöni meg az intézmény azt a készséget, amellyel a könyvtári események szervezésben részt vesz, az ötleteket és a kivételesen kreatív megvalósítást,  a kiállítások esztétikai többletet jelentő rendezését. Köszönjük a figyelmet és a ritka érzékenységet, amellyel a rászorulók felé fordul, felhasználva a könyvtári eszközöket, segítséget, támogatást nyújt."

Szimpátia díj - a munkatársak szavazati alapján:

NAGYVÁRADI NÓRA könyvtáros

"E díj adományozásával köszönik meg az intézmény munkatársai az önzetlenségedet és segítőkészségedet. Tudjuk, hogy bármikor, bármilyen kérdéssel, kéréssel fordulhatunk hozzád, mert minden szaktudásodat latba vetve, kitartó szorgalommal és alapossággal fogsz mellénk állni. Csodáljuk tájékozottságodat és naprakész könyvismeretedet. Szakmai elkötelezettséged, lelkiismeretességed példa számunkra."

A Makón 2016. július 4. és 9. között megrendezett XLIV. Országos Honismereti Akadémia nyitóünnepélyén, 2016. július 4-én kerültek átadásra a honismereti munkát  díjazó elimerések.

Ez alkalomból a Honismereti Szövetség SZALAINÉ BODOR EDITET, a Berzsenyi Dániel Könyvtár helyismereti könyvtárosát a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért emléklappal tüntette ki.

 

Berzsenyi Könyvtárért Díjban évente egy alkalommal, a tárgyévben különösen értékes teljesítményt felmutató kollégák részesedhetnek három szakmai és egy szimpátia kategóriában.
 
2015. évi teljesítményükért 2016. március 24-én a következő munkatársak vehették át a Berzsenyi Könyvtárért díjat.

Szakmai díjak:

ZSIGRI MÁRIA gyermekkönyvtáros

"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény azt a ritka tudatosságot, amellyel gyarapítja elméleti tudását, kutatja a lehetőségeket az új módszerek elsajátítására és ezeket kiemelkedő szakmai felkészültséggel alkalmazza a gyermekkönyvtári munkában. Példamutató munkabírása, türelme és készsége az új feladatokra.
Értékes tevékenysége növeli az intézmény szakmai hitelességét, elismertségét."

BOROS FERENC médiatáros
"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény azt a szakmai elkötelezettséget, amellyel a könyvtár rendezvénykínálatának szélesítésében közreműködött, az ötlettől a megvalósításig, különös tekintettel a Bájoló sorozatra és az esélyegyenlőséget erősítő programokra. Köszönetet mondunk továbbá a könyvtári fényképgyűjtemény szakszerű gyarapításáért."

Szimpátia díj - a munkatársak szavazati alapján:

KALMÁR SZABINA takarítónő
"E díj adományozásával köszönik meg az intézmény munkatársai a könyvtár meghatározott tereinek tisztán tartását, a készséges segítséget és a kellemes társaságot."
 

2014. évi teljesítményükért 2015. március 19-én a következő munkatársak vehették át a Berzsenyi Könyvtárért díjat.

Szakmai díjak:

SZALAINÉ BODOR EDIT könyvtáros

"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény a Savaria szálló építésének 100. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat ötletét, a gondos és innovatív kivitelezést, az intézmények közötti együttműködés fejlesztését, a kiváló kapcsolattartást, a szponzori támogatások felkutatását, a példaértékű dokumentálást, a kutatók fáradhatatlan segítését."
 
Fotó: Nábrádi Szabolcs
VARJUNÉ GERGÁCZ KATALIN gazdasági igazgatóhelyettes
"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény a fáradhatatlan és felelősségteljes gazdálkodást, a könyvtár iránti kivételes elkötelezettséget, a bátor döntéseket, a megszaporodott feladatok - kiváltképpen a KSZR - kiváló és gyors intézését. Külön köszönetet érdemel a mindenkori könyvtárvezetés szakmai támogatása, az üzemeltetési problémák késlekedés nélküli megoldása, a munkatársak tanácsokkal segítése pénz- és munkaügyi kérdésekben."
 
TÓTHNÉ NÉMETH ANNAMÁRIA könyvelő
"E díj adományozásával köszöni meg az intézmény a pontos és nagy fegyelmet követelő munkát, a megnövekedett feladatok kitartó teljesítését, a munkatársak iránti figyelmet és segítőkészséget, a közreműködést rendezvények szervezésében és előkészítésében, a legapróbb részletekre kiterjedő igényességet a könyvtári mindennapokban."

 
Szimpátia díj - a munkatársak szavazati alapján:

DR. BARÁTHNÉ MOLNÁR MÓNIKA igazgatóhelyettes
"E díj adományozásával köszönik meg az intézmény munkatársai a szakmai felkészültséget, a kitartó és ambiciózus munkát, segítőkészséget, közvetlenséget és türelmet, a gyors problémamegoldást, a munkacsoportok közötti együttműködés és kollegialitás erősítését."

ALEXA KÁROLY, a Berzsenyi Dániel Könyvtár szervezetében kiadásra kerülő Életünk című folyóirat főszerkesztője, József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus „a magyar irodalmi életben betöltött meghatározó szerepe, valamint kiemelkedő kritikai és publicisztikai tevékenysége elismeréseként” a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől 2015. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából a Pesti Vigadóban.

Kapcsolódó interjú a megyei napilapban.
Minisztériumi sajtóbeszámoló.
Fotó: Botár Gergely
A kép forrása: kormanyzat.hu

A Kolibri Kiadó és Bosnyák Viktória, a Tündérboszorkány-trilógia szerzője, a Tündérkönyvtárosok Szövetségével karöltve kezdte felkutatni a „köztünk élő Tündérkönyvtárosokat”. Felhívásukat 2014 tavaszán tették közzé, arra kérve a gyerekeket, hogy jelöljék a címre a szívüknek kedves gyermekkönyvtárosokat és könyvtárostanárokat. A cím elnyeréséhez több, az adott intézményben olvasójeggyel rendelkező gyermek egyhangú, indoklással alátámasztott javaslata volt szükséges. Nagy örömünkre a Berzsenyi Dániel Könyvtár két gyermekkönyvtárosa, ZSIGRI MÁRIA és BOZZAI JUDIT az első körben megkapta az elismerést az azzal járó oklevéllel együtt. 

„A szombathelyi Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium egyik diákja szerint "Ria néni és Jutka néni a legjobb könyvtáros. Segítettek, mikor a pályázatot írtam. Mindig megkeresik nekem a vonatos könyveket. Nagyon segítőkészek, mindig mosolyognak. Ők a legkedvesebbek, még mesélnek is nekünk. Nagyon szeretjük őket. Mindig megismernek bennünket név szerint is." Mindezek pedig olyan tulajdonságok, amelyek egy gyermekkönyvtárost méltán tesznek Tündérkönyvtárossá.”


Fotó: Nábrádi Szabolcs

A Berzsenyi Könyvtárért díj kitüntetettjei 1995-2017
  Könyvtáros Könyvtárkezelő Ügyviteli/technikai munkatárs Szimpátia-díj
1995 Nagy Éva Vágvölgyi Andrásné Szekér Tibor Szabó Márta
1996 Zsámpárné Szalay Mária Korándiné Mester Ágnes Mészáros János Szalókné Sulyok Emília
1997 Némethné Takács Hajnalka Gergácz Katalin Héra Zoltánné Tóth Istvánné
1998 dr. Köbölkuti Katalin Kovácsné Szabó Mária Gazdagné Sugár Zsuzsanna Nagyváradi Nóra
1999 Krutzler Ferencné Brückler Zsuzsanna Török Lászlóné Zsigri Mária
2000 Székelyné
Török Tünde
Németh Józsefné Lénárt Krisztián Szabó Ákos
2001 Járai Andrásné Palkó Andrea Imre Győzőné Vámos Kitti
2002 Szőkéné Nagy Hilda Kerekes Józsefné Ötvös Pálné Janics Edina
2003 Nagy Éva Pappné Németh Mária Imre Ilona Kissné Bai Éva
2004 Szabó Márta Vágvölgyi Andrásné Gergácz Katalin Vörösné Adler Erika
2005 Szalainé Bodor Edit Kovácsné Szabó Mária Héra Zoltánné Bozzai Judit
2006 Komondi Gabriella
Léber Boglárka
Korándiné
Mester Ágnes
--- Nagyváradi Nóra
2007 Bozzai Judit
Horváthné Kupi Ildikó
--- Tóthné Németh Annamária Czupy Ádám
2008 Nagyváradi Nóra --- Soós Józsefné Zsigri Mária
2013 Bozzai Judit
Némethné
Takács Hajnalka
Brückler Zsuzsanna
Palkó Andrea
Kertész László
Szőkéné Nagy Hilda
---
2014 Nagy Éva --- Fessler Gabriella
Márkus Gyuláné
Somkuthy Klára
Nagy Marianna Zsuzsanna
2015 Szalainé Bodor Edit --- Varjuné Gergácz Katalin
Tóthné Németh Annamária
Dr. Baráthné Molnár Mónika
2016 Zsigri Mária
Boros Ferenc
--- --- Kalmár Szabina
2017 Némethné
Takács Hajnalka
Virághné Vámos Kitti
Nagy Marianna Zsuzsanna --- Nagyváradi Nóra
2018 Szalainé Bodor Edit Pappné Németh Mária Jandala Diána Komondi Gabriella
2019 Dr. Baráthné
Molnár Mónika
Waldinger Dóra
--- Szekér Tibor Németh Gabriella
2020 Bozzai Judit
Vörösné Adler Erika
---   Perger ÁdámFrissítve: 2019. április 17.


El√©rhetős√©gek
Nyitvatart√°s
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresťs a honlapon
SzavazŠs
√Ėn szerint sz√ľks√©g van a h√°zi k√∂lcs√∂nz√©sre?
Igen, mert sok az otthon√°b√≥l nehezen kimozdul√≥ idős vagy fogyat√©kkal √©lő ember, akinek fontos az olvas√°s, a kult√ļra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a csal√°dtagoknak erre m√°r nem biztos, hogy marad ideje, energi√°ja.
Nem, mert a csal√°dtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lak√°sba nem sz√≠vesen enged√ľnk be "idegent".
Nem, mert elegendő sz√≥rakoz√°s a telev√≠zi√≥ √©s a r√°di√≥.
 
 
 
 
Legyen a kezdűlapom | HozzŠadŠs a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelv√©tel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi DŠniel KŲnyvtŠr. Minden jog fenntartva.
Utolsů frissŪtťs dŠtuma: 2021-12-22 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdűlap