A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Archívum 2010

Legkeresettebb könyvek a BDK-ban az előjegyzések tükrében
                              
Könyvtárunk egyik legnépszerűbb szolgáltatása az előjegyzés. (Ha egy mű minden példánya kölcsönzésben van, akkor személyesen, e-mailben vagy online módon kérhető, hogy a szükséges kötetet az olvasónak félretegyük amint visszahozzák, s erről értesítsük e-mailben vagy telefonon.)
A szépirodalomból legnépszerűbbek a közelmúltban megjelent sikerkönyvek, ezekből hiába próbálunk több példányt is beszerezni, a polcon ritkán lehet találni belőlük.
 • Follett, Ken: A titánok bukása. Bp. 2010. (Évszázad – trilógia, 1.) 
 • Frei Tamás: A megmentő. Bp. 2010.
 • Larsson, Stieg: A tetovált lány. Bp. 2009. (Millennium trilógia)
 • A lány, aki a tűzzel játszik. Bp. 2009. (Millennium trilógia)
 • Meyer, Stephenie: New Moon. Szeged, 2009.
 • Moldova György: Harcolj vagy menekülj! Bp. 2010. 1-2. köt.
A szakirodalom tekintetében már érezhető a közelgő vizsgaidőszak, valamint a beadandó dolgozatokhoz szükséges könyvek keresettek.
 • Bartal Anna Mária: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Bp. 2005.
 • Falus Iván – Ollé János: Az empirikus kutatások gyakorlata. Bp. 2008.
 • Kriminológia, szakkriminológia. Szerk. Gönczöl Katalin. Bp. 2006. 
Nagyon keresettek Csernus Imre művei, valamint az ezoterikus irodalom is kedvelt olvasóink körében.
 • Csernus Imre: A nő. Bp. 2007.
 • Franckh, Pierre: A rezonancia törvénye. Bp. 2009.
 • Sharma, Robin S.: A szerzetes, aki eladta a Ferrariját. Bp. 2005.

TUDJÁK ÖNÖK?
Milyen mellékhatásai, korlátai vannak
a megújuló vagy alternatív energiaforrások alkalmazásának?

A kategorikus kijelentések gyakorta félrevezetik az embereket. Könnyű elhinni, hogy a közlő cáfolhatatlan bizonyítékok birtokában állít egyet és mást. Így van ez a megújuló energiaforrások potenciáljáról szóló hírekkel is. A korlátlan optimizmus, amely arról szól, hogy az alternatív energia minden problémát megold, valójában nehezen védhető.

Tudják Önök, hogy mi az a GREEN CITIES INDEX?

Legegyszerűbben úgy értelmezhető, hogy az emberi környezet minőségének és az ott élők környezeti tudatosságának mérésére szolgáló módszer. A kutatók olyan kategóriákat hasonlítanak össze, mint a vízfogyasztás, a közműellátottság, az energiafogyasztás, a közlekedés, a hulladékkezelés, a levegőminőség, továbbá ún. település-kényelmi tényezők, például: közhasználatú zöldterület, a rendszeresen tisztított közterület aránya, a lakásellátottság.
Ezen jellemzők alapján készítették el a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Földrajzi Tanszékének kutatói a magyarországi megyék és városok összehasonlító rangsorát a KSH 2000. évi statisztikai évkönyve alapján. Az akkori 236 városból mindössze 88-ról tudták összegyűjteni a szükséges adatokat, így az alább bemutatott sorrend nem ad teljes képet arról, hogy mennyire élhető az a környezet, amelybe az embereket jósorsuk vezényli.
A megyék sorában Vas megye meglehetősen jó pozíciót tudhat magáénak. Somogy és Zala után a 3. helyre sorolja az index. A helyezésben az játszik szerepet, hogy második legjobb értékünk a víz- és szennyvízközmű helyzete, ám második legrosszabb a lakáshelyzet, ráadásul legnagyobb az egy főre jutó energiafogyasztás.
A városok között Szombathely az öt legkedvezőbbnek minősített települési csoportba került, Nagykanizsa, Balatonföldvár, Balatonboglár és Balatonlelle előzték meg. A listán a vasi városok közül még Kőszeg szerepel, 43. helyével a középmezőnyben.
A jegyzék közzétételével az volt a kutatók szándéka, hogy felhívják a figyelmet a megyék, régiók és városok előnyeire, illetve arra, hogy hol és mit kell fejleszteni az életminőség javításához, az ökotudatos területfejlesztéshez.

Forrás: Makra László – Sümeghy Zoltán: Magyarországi városok és megyék osztályozása infrastrukturális és környezeti indikátorok alapján. In: Földrajzi Közlemények, 2010. 2. sz. 203-215.p.

Antropogén klímaváltozás

Az emberiséget ősidők óta foglalkoztatja az időjárás, a bekövetkező rendkívüli események, ennek okai, és az ember szerepe a folyamatokban. Az emberi befolyásra végbemenő un. antropogén klímaváltozás a 19-20. század fordulóján születik újjá. A 20-as évekig a globális lehűlés foglalkoztatta a sajtót, a 30-as években a felmelegedő Föld koncepciója okozott riadalmat, majd évtizedekre ismét a jégkorszak-félelem uralkodott, azután a 70-es évtizedtől újra a globális felmelegedés került középpontba. Ellenvélekedések is folyamatosan jelen vannak. Már Cholnoky Jenő (1940) sem volt a maga korában egyedül azzal az állításával, hogy „az éghajlat néhány ezer éves távlatban változatlan”.
A politika a Római Klub tevékenysége kapcsán figyelt fel a témára, és 1979. évi stockholmi konferenciáján (World Climate Conference) elkészítette a Föld éghajlatáról szóló első jelentést. Itt deklarálták, hogy tenni kell valamit az ember okozta változások megakadályozása érdekében. Leginkább az üvegházgáz-kibocsátási szint növekedésének megállítására koncentráltak. Ma már nem csupán a tudomány és a politika világa foglalkozik a globális felmelegedés, másként klímaváltozás kérdéskörével, hanem a közbeszédben és a filmiparban is meghatározó téma lett. (Pl. Al Gore (2006) filmje: Age of Stupid) Napjainkban is a katasztrófa-nyelvezet uralja a nyilvánosságot, amely szerint már elkerülhetetlen a végzetes változás. Ezen vélekedésekkel szemben a kommunikációban ismét megjelentek az antropogén éghajlatváltozásban kétkedők érvei is. Az angol Wikipédián 41 tudóst sorolnak fel azon szkeptikusok között, akik szerint nem az ember okozza a klímaváltozást. A katasztrófa szemlélet ellen fellépőket gyakran éri az a vád, hogy olajipari érdekeket képviselnek. A nyilvánosságban a tudományos főiránynál kisebb teret sikerült elfoglalniuk. A tudósok közötti határvonal olyan élessé kezd válni, hogy mindkét csoport tudománytalannak minősíti az ellentábor tevékenységét.
A leírtakból nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás nem fogható fel egyoldalúan. A túlzott katasztrófa szemlélet éppúgy káros lehet, mint a klímatudatosság, a környezeti fenntarthatóság kívánalmának elvetése. Az ember és a környezet harmóniájának megőrzését gondolkodásunk középpontjába szükséges állítani.
 
További információkért érdemes föllapozni a Földrajzi Közlemények 2011-es első számában Jankó Ferenc, Móricz Norbert és Pappné Vancsó Judit tanulmányát.


Milyen mellékhatásai, korlátai vannak a megújuló vagy alternatív energiaforrások alkalmazásának? (I. rész)
 
A kategorikus kijelentések gyakorta félrevezetik az embereket. Könnyű elhinni, hogy a közlő cáfolhatatlan bizonyítékok birtokában állít egyet és mást. Így van ez a megújuló energiaforrások potenciáljáról szóló hírekkel is. A korlátlan optimizmus, amely arról szól, hogy az alternatív energia minden problémát megold, valójában nehezen védhető.
Az alábbiakban röviden bemutatjuk az egyes főtípusok problémáit. A szilárd biomasszát kis energiasűrűség jellemzi. A szükséges nagy mennyiség miatt az alkalmazás igen erős korlátja a szállítási és tárolási költség. A fahulladék, a szalma, a kukoricaszár felhasználható ugyan biobrikett gyártására, a folyamat azonban nagy energiavesztéssel jár. Elsősorban helyi igények kielégítésére célszerű használni.
biogáz előállítása állattartási melléktermékekből, szennyvízből és lakossági hulladékból lehetséges. A feldolgozási technológia azonban igen drága, és ráadásul káros gázok is keletkeznek a folyamat során. A bioüzemanyagok előállítása sem kevésbé problematikus. Az alapanyagul használt növények termesztésével (cukorrépa, búza, kukorica, repce, napraforgó) csökkentjük azokat a termőterületeket, amelyeken élelmiszert állíthatnánk elő. (Az USA benzinfogyasztásának 10%-át úgy lehetne kiváltani, ha erre a célra áldoznák kukoricatermésük 52%-át.) Világviszonylatban óriási károkat okoz az erdők kivágása, mocsarak lecsapolása azért, hogy energianövényeket termeljenek a helyükön. A biomassza jövője erősen kétséges. Gyulai Iván ökológus szerint „… a biomassza elégetésénél nagyobb csapást még nem mért az ember saját magára.” Számos káros hatás mellett a valós energiaszükséglet néhány százalékát lenne képes pótolni.
geotermikus energia (földhő, termálvíz) területén hazánknak jó lehetőségei vannak. Nem kell nagyon mélyre menni ahhoz, hogy 30 Celsius-fokot mérhessünk. Közvetlen hőhasznosítás, hőszivattyus felhasználás és villanyáram-termelés egyaránt lehetséges. A termálvizek balneológiai hasznosítása mellett a fűtés, és agrártermékek szárítása, aszalása is elvégezhető. A felhasznált termálvíz talajba való visszasajtolása azonban pluszköltséggel jár. Ígéretes technológiának mutatkozik a hőszivattyú rendszerek alkalmazása is. Az eljárás drágasága, és a környezetre káros hatásai miatt elterjedése bizonytalan, akkor is elsősorban lokálisan.
 
Forrás: Berényi Dénes: A megújuló energiaforrások – nem a jelszavak szintjén. In: Természet Világa, 2012. 1. sz.


Milyen mellékhatásai, korlátai vannak a megújuló vagy alternatív energiaforrások alkalmazásának? (II. rész)
A villamos energia természetes forrásai
 
A naperőművel történő energiatermelés a legdrágább, többszöröse a fosszilis források felhasználásának. (A beruházás költségeire jellemző, hogy 1 km2 napelemes telepítéshez kb. 1 milliárd euróra lenne szükség. A mai hazai erőmű kapacitás pótlásához 1800 kmnapelem-parkot kellene telepíteni.) Ráadásul az elemek előállításához olyan ritka fémekre is szükség van, amelyekből hiány léphet fel. A fentiekből következően tehát a napsugárzás energiáját is főként lokálisan, kiegészítő forrásként érdemes számításba venni, melegvíz és fűtés rásegítéshez. 
A szél energiájának felhasználásánál is számos probléma jelentkezik. A szél kiszámíthatatlansága nehéz feladat elé állítja az elektromos elosztó hálózatot. Ezen túlmenően „kevés” is van belőle, emiatt igen nagy területet kellene betelepíteni szélturbinákkal ahhoz, hogy érdemleges villamos energiát nyerjünk. A telepítés költsége tetemes, a megtérülési idő 7-21 év között mozog. A zajhatás ökológiai következményeire (madárpusztulás) is több kutató figyelmeztet. Egyes vizsgálatok alapján a szélerőművek klimatikus hatásáról is vitáznak. Kétségtelen, hogy a megújuló energiaforrások környezeti terhelése kedvezőbb, mint az egyéb forrásoké. Ám nem vitatható, hogy közvetett vagy járulékos hatásukra oda kell figyelni. 
A szakértők egyértelműen állítják, hogy az emberiségnek elengedhetetlenül szüksége van az alternatív energiaforrásokra. De józan megfontolás után, a korlátok figyelembe vételével szükséges dönteni felhasználásukról. Azzal az illúzióval azonban le kell számolni, hogy a globális energiaprobléma megoldható használatba vételükkel. 
A probléma társadalmi méretű, melyre nem adható kizárólag technológiai válasz. Az energiahiány megoldására számításba kell venni egy eddiginél alacsonyabb életszínvonal melletti döntést is, a kevesebb energiafelhasználás érdekében. Ellenkező esetben tudomásul veendő, hogy a magasabb életszínvonal választása komoly kockázatokkal jár.
 
Forrás: Berényi Dénes: A megújuló energiaforrásokról – nem a jelszavak szintjén. 2. rész. In: Természet Világa, 2012. 2. sz.


TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0031                   

 


„A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”
„Tudásdepó-Expressz”

A pályázat címe: Vas megyei könyvtárak formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése

A Berzsenyi Dániel Könyvtár vezette konzorcium tagjai és elnyert támogatásuk:

 • Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára (Celldömölk): 9 500 820 Ft
 • Petőfi Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár (Csepreg): 5 952 108 Ft
 • Művelődési Otthon és Könyvtár (Répcelak): 5 049 010 Ft
 • Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár (Sárvár): 6 808 740  Ft
 • Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány (Szombathely): 4 608 052 Ft
 • Oladi Általános Művelődési Központ Művelődési Háza és Könyvtára (Szombathely): 4 983 800 Ft
 • Művelődési Ház és Könyvtár (Hegyfalu): 3 265 541 Ft

A BDK projektjének tartalma, a nyilvános könyvtári és a Vas megyei közkönyvtári hálózati szolgáltatások együttes fejlesztésére:

1. A kiválasztott célcsoportok olvasáskultúrájának fejlesztését, a könyvtári kapcsolatok bővítését, a szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó olvasásnépszerűsítő helyi programok, kampányok megvalósítása
 •  kiemelt célcsoportok
  • iskoláskorúak
   • 10-14 éves korig
   • 14-18 éves korigroma etnikum
    - mindkét célcsoportnak egységes, integrált többfordulós „Könyvhódító” elnevezésű, Vas  megyében egységes programsorozat megvalósítása
    - gyermekkönyvtáros műhely, valamint egy ifjúsági munkacsoport kialakítás

2. Az állomány lehetőleg teljes körű, elektronikus feltárása, s a rekordoknak a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló Vas Megyei Könyvtári Portállal létrejövő egységes lelőhely-nyilvántartás közös keresőfelületén, a nyilvánosság számára elérhetővé tétele, továbbá a Berzsenyi Dániel Könyvtár állományából MOKKA feltöltés is.

3. A szolgáltatások népszerűsítése érdekében a könyvtár honlapjának többnyelvűvé alakítása. A gyermekkönyvtári honlap megújítása.

4. A szakma, valamint az olvasók tájékoztatásának, tájékozódásának segítésére egy Vas megye városi könyvtárait bemutató PR kiadvány szerkesztése és megjelentetése.

5. A szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő minőségbiztosítási és minőségfejlesztési módszerek kidolgozása, minőségbiztosítási kézikönyv elkészítése, melynek standardizált formáját az együttműködésben résztvevő könyvtárak a helyi sajátosságoknak megfelelően alakíthatják, felhasználhatják.

6. Az intézményi akkreditáció, valamint a projekt keretében megvalósuló képzésekhez (kommunikáció, konfliktuskezelés, stb.) az akkreditáció megszerzése.


Az elnyert támogatás konzorciumi szinten: 86 198 558 Ft, BDK részére: 46 030 487 Ft
Futamidő: 2010. 03. 1. – 2012. 02. 28.

Projektmenedzser: Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD
Projektasszisztens: Németh Tiborné Takács Hajnalka
Gazdasági felelőse: Varjuné Gergácz Katalin

A Projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.TIOP-1.2.3/09/01-2009-0021


 

„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz”

A pályázat címe: A Vas Megyei Könyvtári Portál közkönyvtári alapjainak létrehozása a tudástartalmak megosztása érdekében, és a Berzsenyi Dániel Könyvtár informatikai fejlesztése oktatási-képzési szerepének erősítése.

A BDK projektje négy részből tevődik össze: 1. A Vas Megyei Könyvtári Portál közkönyvtári alapjainak létrehozása (későbbi fejlesztési lehetőség esetén más nyilvános könyvtárak bevonásának szándékával) 2. A BDK központi könyvtárában informatikai fejlesztés szolgáltatások bővítése céljából (helyismereti aprónyomtatványok digitalizálásához, Internet hozzáférés bővítéséhez) 3. A virtuális térben 24 órás hozzáféréssel elérhető digitális adatbázis (Vasi Digitális Könyvtár) fejlesztése bővített felhasználói keresési lehetőségekkel és külső rendszerek adatgyűjtését biztosító interfésszel (OAI PMH) 4. A nyilvánosság biztosítása az EU pályázatok elvárásai szerint

Tartalma:

a.) Térségi (megyei és kistérségi) szolgáltatásokat nyújtó IKT infrastruktúra fejlesztés, amely egyúttal az országos könyvtári rendszerhez való kapcsolódást is biztosítja:

A megyei könyvtár szerverek és szünetmentes tápegységek beszerzését tervezi a Vas Megyei Könyvtári Portál üzemeltetéséhez, továbbá hogy helyismereti gyűjteményének aprónyomtatvány tárából 2013-ig 20000 darabot (63500 plakát és kisnyomtatványból a használat gyakorisága szerint válogatott rész) digitalizáljon, és lehetőségei szerint folytassa történeti vonatkozású értékes állományának elhelyezését a Vasi Digitális Könyvtárban, melyben jelenleg 14 történeti forrás, közel négyezer oldala nyert elhelyezést.

b.) Nyilvános könyvtári Internet szolgáltatás bővítése: A tervezett 2 PC a központi könyvtár földszintjére kerülne. Reggel 8-tól este 7-ig ingyenes, de kötött idejű („Express-Internet)” hozzáférést biztosítana közérdekű információkhoz és gyors kommunikációhoz. Egyúttal tovább javítva a mozgásukban korlátozott látogatók gyors információszerzését.

A fenti hardver (szerverek és PC-k) üzemeltetéséhez és rendszerbe állításához tervezzük a szükséges operációs rendszerek beszerzését. A megyei portál közös lekérdező felületét új portál szoftver (katalógusok közös keresőrendszere, könyvtárközi kölcsönzés elektronikus dokumentumküldő funkcióval, együttes workflow-felület) biztosítja majd, melyhez az OLIB és a városok által használt NetLib/Szikla (Osztott Közös Katalógus adatbázis szerver-kezelő szoftver és lekérdező modul) szolgáltat adatokat. Az aprónyomtatványok kezelését az új keresőfelülettel és interfésszel ellátott Vasi Digitális Könyvtárban (VDK) tervezzük. CorellDraw képszerkesztő a VDK szolgáltatásait támogatja.

c.) A fogyatékkal élők lehetőségeit javító tervek: A BDK épülete a kerekesszékes és nehezen mozgó látogatók számára akadálymentes. A látássérültek a zeneműtárban képernyő felolvasó programmal ellátott számítógépet használhatnak (Jaws for Windows), a csökkent látókat különböző méretű nagyítók segítik. Hiányoznak a siketek és nagyothallók könyvtárhasználatát támogató berendezések (induktív hurkos rendszer és erősítő), amelyet az előadóterembe tervezünk beépíttetni. Intézményünkben gyakorta tartja rendezvényeit a siketek és nagyothallók helyi szervezete. A fejlesztéssel nyilvános rendezvényeink látogatására is lesz lehetőségük.

Az elnyert támogatás összege: 12 000 000 Ft

Futamidő: 2010. 04.01 - 2011. 03. 31.

Projektmenedzser: Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD
Projektasszisztens: Németh Tiborné Takács Hajnalka
Gazdasági felelőse: Varjuné Gergácz Katalin


A Projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 

Új dokumentummal bővült a Vasi Digitális Könyvtár


Búcsújáró helyek Vas megyében, Mária napi búcsúk című – 2008. június 19. és július 5. között a Berzsenyi Dániel Könyvtárban bemutatott – kiállításnak elkészítettük elektronikus publikáció változatát.
 
Az összeállításban tanulmányozható a búcsú és a búcsújárás témaköre, illetve az egyes Vas megyei búcsújáró helyek története a kapcsolódó folyóiratcikkek, tanulmányok részleteinek, valamint a kegyhelyhez kötődő búcsús énekek, fotók segítségével.Vasvár, Celldömölk, Csepreg, Gencsapáti, Vát, Rönök, Velem, Kemestaródfa, Horvátzsidány katolikus egyházi hagyományai 
ismerhetők meg részletesen.

Ezt követően a vasi Mária-búcsúkba pillanthat be az érdeklődő. Végezetül bőséges irodalomjegyzékben is tájékozódhat a témát megismerni szándékozó felhasználó.
 
A fentiekben ismertetett elektronikus publikáció a Vasi Digitális Könyvtár Internet források Vas megyéről című menüjében, míg a 2008. évi kiállítás virtuális változata honlapunk nyitóoldalának Képgalériák elnevezésű menüjében érhető el.
 

Az első e-book

Könyvtárunk megvásárolta első elektronikus könyvolvasóját, amely 300 magyar és külföldi klasszikus szépirodalmi mű digitalizált változatához biztosít hozzáférést.
Mérete 152mm x 108mm x 12mm, felbontása 800 x 600.
A készülék a Reader Mobile technológiát használja.

A digitális gyűjtemény az OLVASÓTEREMBEN, helyben használható.
Beiratkozott olvasóink és csoportos látogatóink kérésére az eszközt be is mutatjuk.


 


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2021-12-22 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap