A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Archívum 2011
Karácsonyi könyvvásár

Könyvek 20%-os kedvezménnyel kreatív-hobbi, gasztro-, sport- és futballkönyvek az Aréna 2000 kiadótól
A könyvtár földszintjén 2011.december 5-9. 12.30 -tól 18.30-ig


Lepje meg szeretteit ajándékutalvánnyal!

Hozzátartozóit, barátait könyvtári beiratkozással is meglepheti.

A földszinti információs pultnál ajándékutalvány vásárolható, mely a beiratkozási díj és a fényképes igazolvány térítési díjaként használható fel. Értéke attól függően változik, hogy a megajándékozni kívánt személy mely olvasói kategóriába sorolható a beiratkozási díjtáblázat szerint. Egy évre vagy fél évre szóló tagság váltható.

Az ajándékutalvány a vásárlástól számított egy évig érvényes.
 


Könyvvásár!
A Berzsenyi Dániel Könyvtár gyűjteményében feleslegessé vált dokumentumokból  árusítást tart
 2011. november 3-4-én, 9-18 óra között
a földszinti előadóteremben.

 
A jó állapotú könyvek 200, a bakelitlemezek  300-500 Ft-os egységáron vásárolhatók meg.

Nemzeti Audiovizuális Archívum

Kende János az idén 70 éves, Kossuth- és Balázs Béla díjas operatőr – Jancsó Miklós filmjeinek operatőre - több munkájával is megtalálható a NAVA magyar játékfilmes gyűjteményében., ami a Nava-pontokon, így a Berzsenyi Dániel Könyvtár olvasótermében érhető el. www.nava.hu
 Az operatőr főiskolás évei alatt készült vizsgafilmjei A Színház- és Filmművészeti Egyetem vizsgafilmek (1955-1985) gyűjteményében  - a NAVA-pontokon kívül is - szabadon hozzáférhetőek.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum Polcz Alaine-re emlékezik.
Televíziós és rádiós gyűjteményében elhelyezte az író, pszichológus, tanatológusról készült riportfilmet és a vele készült televíziós interjút.
Népszámlálás a könyvtárban

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség országos szintű megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatallal a 2011. évi népszámlálás eredményes lebonyolításában való részvételre. A népszámlálások hazai történetében most először interneten keresztül is kitölthetők a kérdőívek. A megállapodás értelmében 2011. október 1. és október 16. között a Vas megyében lévő könyvtárak nyitvatartási időben biztosítják, hogy azok az állampolgárok, akik elektronikus úton kívánják kötelező adatszolgáltatásukat megtenni, ily módon tudjanak részt venni a népszámlálásban. Ezen időpontot követően már csak a számlálóbiztosoknak lehet adatot szolgáltatni.

A minden háztartás részére szeptember végéig kiküldött adatszolgáltatói borítékban  lévő Lakáskérdőív első oldalán  található az „Azonosító” és az „Internetes belépési kód”. Ezek segítségével kell az egy háztartásban élő valamennyi személy kérdőívét kitölteni.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár ingyenes elektronikus olvasójegy és térítés nélküli gépidő biztosításával teszi lehetővé az interneten keresztül történő adatszolgáltatást.

Megyénkben az alábbi könyvtárakban van lehetőség elektronikus úton kitölteni a kérdőíveket: Könyvtárak
A népszámlálással kapcsolatban további információ olvasható a http://www.nepszamlalas.hu weblapon.


A Magyar Olvasástársaság (HUNRA), a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központtal (NymE-SEK), a Berzsenyi Dániel Könyvtárral, a SEK Egyetemi Könyvtárával, a Könyvtárostanárok Egyesületével összefogva
AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT
címmel
2011. május 13-14-én
országos szakmai konferenciát szervez Szombathelyen.

A szervezők a pedagógusok, a pedagógusképző intézmények oktatói és a könyvtárosok széles körei számára szeretnék jó példák sorával bizonyítani, hogy az olvasási készségek fejlesztése korántsem csak a tanítók vagy a magyartanárok felelőssége. Ezért ezúttal nem a szépirodalom oktatása lesz a központi téma – noha nyilván ez is szóba kerül majd –, hanem minden más! A természettudományoktól a testnevelésig, a társadalomtudománytól a vizuális kultúráig és a zeneoktatásig. Vagyis konferenciánk éppen a szépirodalmon kívüli területek olvasásfejlesztő hatására, a felfedező, információszerző olvasási stratégiákra, s azon belül is a főként természet- és társadalomtudományi tantárgyak ilyen jellegű szerepére koncentrál.

Reményeink szerint a jó példák sorának bemutatásával a konferencia hatékonyan hozzájárul majd a pedagógus-, valamint könyvtárosképzések és- továbbképzések szellemének megújításához.

A kétszer félnaposra tervezett szakmai programban péntek (május 13.) délután plenáris előadások sorát hallgatjuk és vitatjuk meg majd, szombat (május 14.) délelőtt pedig a szekciókban folytatjuk a téma kifejtését. A fő témán belül az alábbi témakörökben lehet előadással, szekciószervezési javaslattal jelentkezni:

   A Nemzeti Alaptanterv, a kormányrendeletek, tantervek szövegértéssel kapcsolatos irányelvei;
   Olvasásfejlesztés és tehetséggondozás;
   Olvasásfejlesztés, szakszöveg olvasása – a szakórákon;
   A könyvtár szerepe az olvasásfejlesztésben (szakkönyvek, szakfolyóiratok, internet);
   Mérések, teszteljárások, kutatásmódszertan; 
   Sikeres fejlesztési módszerek az iskolán kívül;
   Olvasásfejlesztés és szakképzés.

Az előadások 30 illetve 20 percesek. Az előadásokon túl – érdeklődés esetén - lehetőséget szeretnénk nyújtani minden pedagógusnak és könyvtárosnak, hogy amennyiben kipróbált, sikeres olvasásfejlesztési módszerről szeretne hírt adni, ezt műhelymunka keretén belül megtehesse.

Jelentkezés és tartalmi kivonatok

A jelentkezés feltétele a téma, az előadás vagy műhelymunka címe, max. fél oldalas (900 karakteres) összefoglaló leírása. A jelentkezések beérkezésének határideje: 2011. február 10., a jelentkezéseket a konferencia.hunra@gmail.com címre várjuk. Az e-mail üzenetrészében a következő adatokat kérjük megadni: név, munkahely, e-mail cím, postacím, telefonszám, továbbá előadási szándék esetén az előadás címe. Az előadás vagy műhelymunka tartalmi kivonatát névtelenül kell az üzenethez csatolni MS-Word és PDF formátumban. Az elfogadott előadások és műhelymunkák tartalmi kivonatai legkésőbb 2011. március 1-től lesznek láthatóak a konferencia honlapján (www.hunra.hu). Az előadókat az elbírálásról e-mailben is értesítjük.

További információk

A részvétel ingyenes
Helyszín: Berzsenyi Dániel Könyvtár, 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.


A plenáris előadásokról, a konferencia programjáról és a szálláslehetőségekről 2011. január végén fogunk pontosabb információval szolgálni. A tudnivalókat a konferencia webhelyén is közzétesszük.

A konferencia válogatott anyagát lehetőségeink szerint tanulmánykötetben publikáljuk.

A konferencia szervezőbizottságának tagjai: Borosné Jakab Edit, Fűzfa Balázs, Imre Angéla,
Köntös Nelli, Nagy Attila, Pallósiné Toldi Márta,

Szeretettel várjuk Szombathelyen 2011 májusában!
 


ÖTÉVES A NAVA

A magyarországi audiovizuális közkincseket gyűjti és teszi hozzáférhetővé a NAVA, mely működését 2006. januárjában, öt évvel ezelőtt kezdte. Szolgáltatásai teljes körűen a NAVA‑pontokon - így könyvtárunk olvasótermében – érhetők el. Az archívum munkatársai az ötéves évforduló alkalmából 150 szabadon elérhető „Egyperces” - http://egyperces.nava.hu/ műsoridézetből álló válogatással kedveskednek a gyűjteménybe látogatóknak, ezzel is mutatva annak sokszínűségét.

További gyűjtemények és szolgáltatások

NAVA-pontokon elérhető összeállítások:

    Televíziós és rádiós gyűjtemény új keresővel: http://kereso.nava.hu/
    Magyar játékfilmek gyűjteménye: http://kgy.nava.hu/index.html?coll_id=100
    Mindentudás Egyeteme előadások: http://kgy.nava.hu/index.html?coll_id=me- 

   Tematikus gyűjtemények: http://tematikus.nava.hu/

Szabadon, otthonról is elérhető válogatások:

   Színház- és Filmművészeti Egyetem vizsgafilmek: http://kgy.nava.hu/index.html?coll_id=szfe
   Gramofon Online: http://gramofon.nava.hu/

   Filmhíradók Online: http://filmhiradok.nava.hu/


TIOP projektzáró rendezvény


Könyvhódító - Könyves játék
Olvasásnépszerűsítő programsorozat 2011. április -  2012. januárjáig


Óriási veszély fenyegeti életünket! Egyre kevesebb ember olvas, és a betűket ismerők is gyakran értik félre a leírt szavakat. Az olvasás szeretetének eltűnése akár az emberiség pusztulásához is vezethet, hiszen a könyveket olvasó és értő emberek nélkül feledésbe merülhetnek a lelket gyógyító mesés történetek, és a mindennapi élet megértését szolgáló tudományos és ismeretterjesztő könyvek. Ép lélek és eszesség nélkül pedig elképzelhetetlen az élet a Földön.Európa szívében azonban egy kis ország egyik legkisebb megyéjének könyvtárosai úgy határoztak, hogy a fenyegető veszély megelőzéséhez a felnőttkor küszöbén álló fiatalok segítségét kérik. A könyvtárosok javaslatára kezdeményezték a nyomozást, a bizonyítékok gyűjtését és az eljárást lezáró tárgyalást, hogy eredményeként fény derülhessen arra, mely könyvek képesek fenntartani az olvasás iránti vágyat, visszalopni az emberek életébe az olvasás szeretetét, ráébreszteni őket a fantáziát megmozgató írott történetek szerepére, megmentve ezzel az ÉLHETŐ földi életet...


A  BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR MINŐSÉGPOLITIKÁJA   

A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár kötelességének tartja, hogy az egyének és közösségek számára eredményes könyvtári szolgáltatást nyújtson.

A könyvtár gyűjteménye, szakemberei, információs- és kommunikációs technológiai készültsége alapján vállalja a városi és a megyei lakosság korszerű igényeinek folyamatosan nyújtott minőségi kielégítését.

Ennek érdekében:
- lehetőséget kínál a nyomtatott és elektronikus dokumentumok, a hazai és a nemzetközi információforrások és kulturális alkotások szabad hozzáféréséhez;
- segít az információk használatában, az információk értékének megértetésében;
- a tájékozódáshoz hasznos és közérdekű információkat nyújt;
- folyamatos tanulásra és önképzésre ösztönöz, támogatja az egész életen át tartó tanulást;
- rendezvényekkel, honlapjának segítségével ápolja a könyv hagyományát és jövőjét;
- a kultúra tárgyi-és élmény szintű megnyilvánulásainak a közvetítésével hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez;
- ösztönzést ad a kulturális életben való aktív részvételre.

Célul tűzzük ki, hogy kiváló, minőségi szolgáltatást nyújtunk.

A minőségi szolgáltatás szinten tartása érdekében
-  folyamatosan figyelemmel kísérjük a használói igények változását és rendszeresen vizsgáljuk elégedettségüket,
-  az olvasói panaszokat kivizsgáljuk és gondoskodunk a hibák kijavításáról;
-  az állománygyarapítás során figyelembe vesszük a nemzeti- és etnikai kisebbség kulturális igényeit.

A hozzáférés érdekében:
- nyilvánossá tesszük a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövőképét;
-  nyitvatartásunkat felhasználóink igényeihez igazítjuk;
-  szolgáltatásainkról szórólapokon adunk folyamatos  tájékoztatást,

A gyűjtemény vonatkozásában:
- a gyarapításnál figyelembe vesszük a könyvtárhasználók igényeit;
-  kiemelten kezeljük a Vas megyére vonatkozó irodalom  teljes körű gyűjtését;
-  a gyűjtemény összetételéről és az állománygyarapítás elveiről a gyűjtőköri szabályzatban adunk áttekintést;
- a gyűjtemény tartalmáról elektronikus katalógusok és az Internetes honlapunkon elérhető online katalógus ad tájékoztatást.

Szolgáltatásainkkal segítséget kínálunk felhasználóinknak a szükséges információk megszerzéséhez. Az információkeresés oktatásával bátorítást adunk a felkínált források használatához

Szombathely, 2011-02-04             

                                            
                                                       Pallósiné dr. Toldi Márta
                                                               könyvtárigazgató


A Berzsenyi Dániel Könyvtár, valamint Vas megye városi könyvtárai és partnereik nagyszabású olvasásnépszerűsítő programot szerveznek 2011. február 1. és 2012. január 31. között. 10-14 és 15-18 éves fiatalok körében szeretnék népszerűsíteni azokat a magyar és világirodalmat reprezentáló műveket, amelyek maradandó olvasmányélményül szolgálnak a játékba benevező fiataloknak.

KÖNYVHÓDÍTÓ játékfelhívása április elején jelenik meg.

Februárban előkészítő előadások sora indul Szombathelyen, Körmenden, Sárváron és Vasváron, melyekre szeretettel várunk minden érdeklődő pedagógust, könyvtárost, szülőt, nagyszülőt, valamint irodalomszerető fiatalt és felnőttet. A részvétel ingyenes!

 


Ismét rekord

Február hónap legnagyobb forgalmát jegyezhettük 2011. február 16-án.

Ezen a napon összesen 2907 db dokumentumot kölcsönöztek olvasóink. A kiemelkedő igénybevételt  házikölcsönzési szolgáltatásunknak is köszönhetjük. Azoknak az olvasni szerető szombathelyieknek, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen eljutni a könyvtárba, havi rendszerességgel könyvtárosok viszik házhoz az igény szerinti olvasni- illetve hallgatnivalót: könyveket, zenei, szépirodalmi CD-ket, magnókazettákat. A házikölcsönzésben résztvevők számára a könyvtári beiratkozás ingyenes. A szolgáltatást bárki igényelheti telefonon /94 513-540/ vagy hozzátartozója által, személyesen a könyvtár olvasószolgálatánál. Jelentős forgalom volt 02.17-én csütörtökön és 02.18-án pénteken, illetve 02.19-én szombaton,  olvasóink 5238 db dokumentumot kölcsönöztek és 3231 darabot hoztak vissza 3 nap alatt. Könyvtárunk február 23-án és 24-én nagy sikerű könyvvásárt tartott, a könyvbarátok lelkesen válogattak az eladásra kínált művekből.

Köszönjük látogatóink érdeklődését és türelmét!


Látogatási rekord

A 2011-es esztendő elsõ rekordforgalmát jegyezhette könyvtárunk január 22-én, szombaton!

A gyermekkönyvtárban „családi hétvége” volt, nagyon sok gyermek szülőkkel, nagyszülőkkel érkezett, voltak, akik szinte az egész napot itt töltötték, jó hangulatban. Hírlap- és folyóirat részlegünk, valamint a  PC sarok teljes kihasználtsággal működött, ugyanez mondható el a második emeleten található zenei-, olvasótermi és helyismereti gyűjteményről, ahol sokan végeztek kutatómunkát. 
Olvasóink 2425 dokumentumot kölcsönöztek ki otthoni használatra, továbbá visszahoztak 1504 darab dokumentumot. A kiválasztott művek döntő többsége, 82%-a könyv, 13%-a zenei CD volt. A DVD kölcsönzés aránya 5%-ot tett ki, ez utóbbi szolgáltatásunk egyre népszerűbb, rendkívül gazdag kínálatból választhatnak olvasóink. /Online katalógusunk és annotált DVD ajánlónk („Katalógusok” / ”Válogatások”-menüpont) megtekinthető a www.bdmk.hu honlapon./

Köszönjük látogatóink érdeklődését és türelmét!

Új dokumentum a Vasi Digitális Könyvtárban

Könyvtárunk Szombathely színháztörténetéről készült, elektronikus dokumentumként közreadott válogatott bibliográfiával tiszteleg a Weöres Sándor Színház előtt, felújított épületének megnyitása alkalmából. A bibliográfia Szombathely színháztörténetéről megjelent írásokból válogat, az eseményeket időrendben követve. Az elrendezés fő elve a tárgyév. Az irodalomjegyzékből nyomon követhető az elmúlt évszázadok színház-alapítási kísérleteinek sora, a város színházi élete vándortársulatokkal, amatőr színházakkal, a XIX. század végén, XX. század elején itt megfordult neves művészekkel, valamint a Weöres Sándor Színház létrejötte Jordán Tamás 2007. áprilisi felkérésétől kezdve. A felsorolt dokumentumok többsége sajtótermék, melyek könyvtárunk olvasótermében hozzáférhetők, elolvashatók. Az önállóan megjelent kötetek kisebb része kölcsönözhető, többsége a helyismereti gyűjteményben található.
Az anyaggyűjtés 2010. december elején zárult le.

Szombathely színháztörténete a kezdetektől napjainkig:
Válogatott bibliográfia. Elektronikus dokumentum.


A Berzsenyi Dániel Könyvtár, valamint Vas megye városi könyvtárai és partnereik nagyszabású olvasásnépszerűsítő programot szerveznek 2011. február 1. és 2012. január 31. között. 10-14 és 15-18 éves fiatalok körében szeretnék népszerűsíteni azokat a magyar és világirodalmat reprezentáló műveket, amelyek maradandó olvasmányélményül szolgálnak a játékba benevező fiataloknak.

A KÖNYVHÓDÍTÓ játékfelhívása április elején jelenik meg.

Februárban előkészítő előadások sora indul Szombathelyen, Körmenden, Sárváron és Vasváron, melyekre szeretettel várunk minden érdeklődő pedagógust, könyvtárost, szülőt, nagyszülőt, valamint irodalomszerető fiatalt és felnőttet. A részvétel ingyenes!

Bevezető előadás
2011. február 3-án, 11.00 órakor
a Berzsenyi Dániel Könyvtár előadótermében

Prof. Dr. CSÉPE VALÉRIA
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese

AZ OLVASÁS TUDOMÁNYA  ÉS A GYAKORLAT

Az előadásra a Berzsenyi Dániel Könyvtár és partnerei „Könyvhódító” című olvasásnépszerűsítő programja keretében kerül sor a TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0031 kódszámú, Vas megye könyvtárai formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése  (NFÜ program: „Tudásdepó-Expressz”)  keretében.


Sikeres és népszerű szolgáltatás
Születésnapi csomag

Két éve indult útjára könyvtárunk egyik rendkívül kedvelt szolgáltatása a Születésnapi csomag, amely mára kibővült házassági évfordulóra és keresztelőre szánt ajándékkönyvvel is. Már közel 200 család, baráti társaság szerzett meglepetést szeretteinek egyedi munkánk által. A sok csomag közül a legkorábbi születésnapi dátum, amelyre emlékkönyvet készítettünk, 1915 volt, a legfiatalabb ünnepeltnek pedig 2010-ben keresztelőjére szerkesztettünk összeállítást. Nemcsak időben, de térben is igen széles a skála.  Megrendelést kaptunk többek között Budapestről, Kecskemétről, Kalocsáról, sőt került már ki gyűjtésünk és kezünk munkája Angliába is. Hihetetlenül gazdag a témák sora is, hisz a megrendelőtől mindig megtudjuk az ünnepelt érdeklődési körét, hogy annak megfelelően válogathassunk gazdag folyóirat archívumunkból. Az egyes oldalakon érdekes újsághírek, cikkek szerepelnek az adott korból, napról, melyet kiegészíthetnek az ünnepeltről készült fényképek. Megtudhatjuk, mi történt itthon és a világban, milyen sportesemény vagy helyi hír, politikai, gazdasági, tudományos vagy kulturális esemény borzolta a kedélyeket. Szerencsére nagyon jó visszajelzéseket kapunk személyesen és e-mailen is, minden érintett örül a meglepetésnek. Jó hírünk már szájhagyomány útján is terjed, és hozza az újabb kívánságokkal betérő ajándékozókat a régi visszatérők mellett. A csomaggal kapcsolatos további részletekről tájékozódhatnak honlapunkon a Születésnapi ajándék menüpont alatt, vagy személyesen a könyvtár első emeleti kölcsönző pultjánál. 


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2021-12-22 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap