A könyvtárosság etikai kódexe Hasznos linkek E-könyvtárak Virtuális könyvtárak RSS Vaklap AA
Kezdőlap Impresszum Kapcsolatfelvétel
Vasi Digitális Könyvtár
Oktatási célú digitális tartalmak
Vasi Könyvtári Portál
Elismeréseink
Könyvtárunkról kisebbségi nyelveken
Partnerkönyvtárak
Fenntartóink, támogatóink
Közérdekű adatok
Pályázataink
KSZR
www.niif.hu
Bejelentkezés
Archívum 2014

Megjelent a KSZR Hírlevél  3-4.  száma

"A 2014-es esztendő második félévi történéseinek összefoglalójaként olyan összevont számmal jelentkezünk, melyben a legfontosabb történésekre, információk átadására helyezzük a hangsúlyt.
Reméljük, hogy az így kialakuló kép is be tudja mutatni azt a községi könyvtáraink sokrétű munkáját, és vissza 
tudja idézni a legjobban sikerült rendezvények hangulatát, örömteli perceit."

A holokauszt ábrázolása a szépirodalomban

A Vasi Digitális Könyvtárban a holokauszt 70. évfordulója emlékére összeállított
elektronikus dokumentum
irodalmi műveket, az áldozatok és a túlélők naplóit ajánlja az olvasók figyelmébe."Adorno egyszer azt a dogmatikus kifejezést tette, miszerint a holocaust után nem lehet többé verset írni. Késõbb aztán elismerte, hogy elsietett volt ez az ítélete. Akit kínoznak, annak "joga van sikoltozni",
a mártíriumot szenvedett millióknak pedig joguk van a költészet révén való önkifejezéshez."
Heller Ágnes

 


Országos Könyvtári Napok 2014
 

Október
14.
kedd

17.00

Mesélő képkockák
Válogatás a Vasi mozaik 60-as, 70-es évek híradásaiból

Október
15.
szerda

10.00●11.00

„Miért üres a postaláda mostanába?”
Rendhagyó könyvtári foglalkozás
az internetes közösségi oldalakról

17.00

Megőrzött pillanatok
Szemelvények Torjay Valter antik fotográfia gyűjteményéből
1860-1940

Október
16.
csütörtök

10.00●11.00

A láthatatlan látható
A vakok és gyengénlátók mindennapjai

Találd ki, mit jelent!
Jelbeszéd és megértés a siketek világában

17.00

Az én történetem
Liszt Ferenc-Jagadits Péter:
Liszt József alsóőri 83-as baka harctéri naplója

Október
17.
péntek

15.00-18.00

Bookfenc, ami mindenkinek sikerül
Találkozó a Family Centerben

Beiratkozáshoz válasszon egy zsákbamacskát!
Hogyha zene szól… – Rosta Géza zenés műsora
Kézműves foglalkozás

Október
18.

szombat

 

Ki mit tud a könyvtárról?
Tíz kérdés öt percben könyvtári zsákbamacskáért

Október
19.

KÖNYVES
vasárnap

 

Rendkívüli nyitva tartás 12 órától 18.00 óráig

AMNESZTIA!
Minden késedelmi díjra, függetlenül a tartozás összegétől,
kivéve a bírósági eljárás alá vont késedelmekre.
A kedvezmény csak a dokumentum visszaszolgáltatásával vehető igénybe.

14.00

Mutasd az arcod, megmondom, hogy vagy!
Orvosi arcdiagnosztika
Előadó: Dr. Borcsányi-Andits Mónika

A Cédrus Biobolt kihelyezett standja a könyvtárban
Tanácsadás

14.00-16.00

Dián a világ
60 éves a magyar diafilmgyártás

Nonstop vetítés felnőtteknek a 60-as, 70-es évek diafilmjeiből

13.00●17.00

Könyvtár pincétől a padlásig
Könyvtárbemutató

13.00-17.00

Varázslatos vasárnap
Gyermekkönyvtári játszóház

15.00

All Machine Bookshow
Tóth Kinga könyvbemutatója, zenés-videós performansz

16.00●16.30

Ringató és Énekes óvoda
bemutató foglalkozás
Teljesítménymutatók a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
a 2011. évi könyvtárhasználati adatok alapján

 
A számított teljesítménymutatók a NKÖM által 2003-ban felkért munkacsoport, valamint a az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelveinek dokumentuma (A közkönyvtári szolgálat. Az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelvei. Készítette a Philip Gill által vezetett munkacsoport. Ford. Papp István. Közreadó: Könyvtári Intézet. Bp. 2005. p) ajánlásai szerint és a NKA „Könyvtári minőségfejlesztés-könyvtári korszerűsítés 2.” pályázat
(a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Katona József Könyvtár közös munkája) eredményeinek figyelembevételével készültek .
 
A teljesítménymutatók számításához használt adatok. 2011.
 
Szombathely lakónépessége 2011.01.01.   79590

A Berzsenyi Dániel Könyvtár és fiókkönyvtárainak forgalmi adatai

 
 regisztrált (aktív)használók száma  személyes látogatások száma  kölcsönzések száma kölcsönzött könyvtári
egységek száma
helyben-használat kölcsönzési állomány nagysága
14644 231938 85150 370045 768126 331851
 
1.    A piaci térfoglalás mutatói
 
1.1     A közönség mint használó
       A lakónépesség érdeklődése a könyvtári szolgáltatások iránt.
 
A mutatók kialakításának módszere
A a használók száma (regisztráltak) a szolgálandó közönségből,
B a szolgálandó közönség létszáma.
A/B x 100
 
 14644/ 79590 x 100 = 18,4
 
A városi könyvtárak esetében a lakónépesség 15 %-nak jelenléte a regisztráltak között elvárható. A működési feltételek javasolt szintjének meglétével a 20%-os mutató megcélozható.
 
1.2    A személyes használat
       A személyes használat népszerűsége a lakónépesség körében
 
       A mutatók kialakításának módszere
       A a személyes használók száma a szolgálandó közönségből,
       B a szolgálandó közönség, lakónépesség létszáma.
       A/B
 
        231938/ 79590 = 2,7 
 
A lakónépesség számának kétszerese már elfogadható mutató, a megyei és városi könyvtáraknál a mutatók átlaga a 3-as egység körül mozog.
 
1.3      A kölcsönzés népszerűsége
 
a szolgálandó közönség kölcsönzéseinek a száma
B a szolgálandó közönség létszáma.
       A/B
 
       85150/79590 = 1,1
 
A teljesítménymutató  < 1.
 
2.    A gyűjtemény iránti érdeklődés mutatói
 
2.1  A helyben használat intenzitása
      
      A a  helyben használt dokumentumok száma,
      B a személyes használatok száma
      A/B
 
      768126/231938 = 3,3
 
A helyben használt dokumentumok személyes használatok számához viszonyított mutatója intenzív igénybevételt mutat a megyei és városi könyvtáraknál, ha megközelíti az 1.5-es szintet.
 
2.2  A kölcsönzési állomány népszerűsége
 
     A a célközönség által kölcsönzött dokumentumok éves száma,
      B a célközönség létszáma.
      A/B
 
      370045/79590 = 4,6
 
Kívánatos, ha a kölcsönzött dokumentumok száma eléri az ellátandó lakosok számának kétszeresét. A mutató legalább 4. A célközönség érdeklődésének bizonyítására elfogadható mutató a 3.
 
2.3  A kölcsönzési állomány forgási sebessége
 
A a kölcsönzött dokumentumok száma
B a kölcsönözhető dokumentumok száma
      A/B
 
       370045/331851 = 1,1
 
A teljes gyűjtemény esetében a forgási sebesség jó, ha eléri az 1-t.
A kívánatos mutató < 1.
 
 
Szombathely, 2012. 02. 02.                      
                                                                                                            Nagy Éva
                                                                                    igazgatóhelyettes, minőségi megbízott

NYÍLT LEVÉL A BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR LÁTOGATÓIHOZ,
PARTNEREIHEZ, SZIMPATIZÁNSAIHOZ TÁVOLI FELHASZNÁLÓIHOZ!


Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy május 31-én befejezem aktív könyvtárosi, könyvtárigazgatói tevékenységemet. Örömmel tölt el, hogy hosszú pályafutásom alatt intézményünk mindvégig számíthatott az Önök figyelmére. Köszönöm, hogy igényes és sokoldalú érdeklődésükkel, kezdeményezéseink támogatásával, véleményükkel minden időben kiálltak gyűjteményünk és szolgáltatásaink mellett.

Köszönöm az intézmény fenntartóinak, hogy bár nem dönthettek mindenkor kérésem szerint a könyvtár javára, mégis, a legnehezebb időkben is sikerült elkerülni a közszolgáltatás méltánytalan visszafogását.

Becsültem és szerettem munkámat. Kollégáim támogatásával arra törekedtem, hogy fiatal és idős, tudásra vagy kikapcsolódásra, jó szóra, elfogadásra váró látogatóink egyaránt otthon érezzék magukat körünkben. A gondjainkra bízott gyűjtemény kincseihez honlapcsaládunk szolgáltatásaival is kínálunk már sokak által becsült hozzáférést.

Hálás vagyok sorsomnak, hogy példamutató elődeim voltak, hogy a professzionalizálódó könyvtáros hivatás követésre méltó személyiségeivel, a fiatalok oktatásával magam is részese lehettem a hazai könyvtári kultúra alakításának.

Örömmel tölt el, hagy Szombathely város és Vas megye könyvtári kultúrájáért dolgozva nem csupán saját könyvtárunkban, hanem megyeszerte támaszkodhattam arra az inspiráló környezetre, amelyre tevékenységem két alappillérét –a tradíciók továbbvitelének és a folyamatos megújulásnak az igényét− sikerrel építhettem. 

Köszönöm családomnak, hogy hivatásom iránti elkötelezettségemet elfogadták, megértéssel támogatták.

Kérem könyvtárunk barátait, hogy aktív könyvtárhasználattal támogassák a könyvtár új igazgatóját, Nagy Évát és munkatársait, hogy törekvéseik az Önök igényei szerint valósulhassanak meg.

Szombathely, 2014. május 26.

 

Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD


FELTÁRUL A KÖZELMÚLT – Egy különleges kordokumentum

A Hanns Seidel Alapítvány kiadásában jelent meg Sallai János volt határőr, főiskolai oktató, nyugállományú ezredes tudományos igénnyel megírt munkája. A szerző a téma elkötelezett kutatója, aki szakmai tapasztalatai alapján autentikus ismeretekkel rendelkezik a határőrizet mindennapjairól.

A könyv bemutatja a vasfüggöny magyar szakaszának történetét: kialakulásának történelmi előzményeit, a politikai döntéshozás hátterét a megépítéstől, egészen a lebontásig, az elektromos jelzőrendszer (EJR) fénykorát és alkonyát, az 1989-es határnyitáshoz vezető események főbb állomásait.

Külön értéke a kötetnek, hogy háromnyelvű, a magyar szövegen túl angol és német nyelven is hozzáférhetővé teszi a kutatási eredményeket. A könyvet interjúk, illusztrációk, a szerző saját fotói, a műszaki zárról készített vázlatok, forrásanyagok színesítik.
Sallai János munkáját mind a szakemberek, mind a téma iránt érdeklődő laikusok is érdeklődéssel forgathatják.
 
Egy idejét múlt korszak lenyomata : a vasfüggöny története = Abdruck einer versunkenen Epoche : Geschichte des Eisernen Vorhangs = An impression of a bygone era : the history of the iron curtain / Sallai János ; [kiad. a Hanns Seidel Alapítvány]. - [Budapest] : Hanns Seidel Alapítvány, 2012. - 326, [42] p.

 
KÖNYVHÓDÍTÓ - Könyves játék

Sikeresen lezárult a Berzsenyi Dániel Könyvtár
Könyvhódító programsorozatának 2014. márciusában
14-18 éves korosztályú csapatoknak hirdetett fordulója.

A versenyre jelentkezők a 65 éve, Bérbaltaváron született Nagy Gáspár költészetével ismerkedhettek meg. Beküldendő pályamunkaként elkészíthették a költő Facebook profiljának demo változatát, illetve olyan filmetűddel is pályázhattak, amely a költő versenyzőket leginkább megszólító üzenetét fogalmazta meg filmes nyelven.
Versenyfelhívásunkra 12 csapat küldte el pályamunkáját, melyből heten filmet készítettek, négyen a Facebook profil létrehozására tettek kísérletet, egy csapat pedig PowerPoint bemutatóban fogalmazta meg gondolatait. A beküldött műveket értékelő zsűri döntése alapján az alábbi eredmények születtek:

Filmes kategória:
  • 1. helyezett: Elárvult – „tejről leszokott macskák” csapata: Juhász Dorottya, Horváth Gergely, Stekovics Kata (Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola és Kanizsai Dorottya Gimnázium)
  • 2. helyezett: Visszarévedő – Komp-part csapata: Bazsó Réka, Iski Borbála (Kanizsai Dorottya Gimnázium)
  • 3. helyezett: A fény megérkezik – „Megyek a vers után” csapata: Német Cintia (Kanizsai Dorottya Gimnázium)
Facebook profil:
             1. Helyszínlelők csapata: Erős Botond, Károlyi Péter, Vági Réka (Hegyfalu)

Különdíjban részesült: Arany-csapat: Hóka József, Szabó Bianka, Szondi Júlia (Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs  Központ Speciális Szakiskola)
 
A pályamunkák értékelése a versenyzők és felkészítő mentoraik jelenlétében 2014. június 5-én,
Hazafelé 
című, Nagy Gáspár irodalmi esten hangzott el.
A díjátadóról részletes képes beszámoló olvasható a vaskarika.hu-n címen.

Lezárult a Berzsenyi Dániel Könyvtár
olvasásnépszerűsítő pályázatának jelentkezési határideje
 
A Bérbaltaváron 65 éve született
Nagy Gáspár költészetének felfedezését célül tűző felhívásra 16 csapat jelentkezett:

Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Speciális Szakiskola : 1 csapat
Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: 3 csapat

Dr. Bendefy László Városi Könyvtár: 1 csapat
Kanizsai Dorottya Gimnázium: 3 csapat
Művelődési Ház és Könyvtár – Hegyfalu: 1 csapat

Nagy Lajos Gimnázium: 2 csapat
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium: 1 csapat
Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola: 1 csapat

Iskolák közötti csapatok: 3 (Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakiskola-Kanizsai Dorottya Gimnázium; Kanizsai Dorottya Gimnázium-Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola; III. Béla Szakképző Iskola-Kanizsai Dorottya Gimnázium)
 
A felhívás módot kínált arra is, hogy a Nagy Gáspár költészetével foglalkozó rendhagyó irodalomórára versenyen kívül jelentkezzenek érdeklődő iskolai csoportok. Ezzel a lehetőséggel Kőszegről a Bersek József Általános Iskola, Szombathelyről a Nagy Lajos Gimnázium, illetve Vasvárról a Kardos László Általános Iskola és a Bári Balogh Ádám Postaforgalmi és Bankforgalmi Szakközépiskola élt.
 
Rendhagyó irodalomórák időpontjai:
Szombathely: 2014. április 7. 11:00 óra, 2014. április 14. 11:00 óra
Vasvár: 2014. április 28. 11:00 óra
Kőszeg: szervezés alatt


Elérhetőségek
Nyitvatartás
Új könyvek
Rólunk írták
Archívum
Keresés a honlapon
Szavazás
Ön szerint szükség van a házi kölcsönzésre?
Igen, mert sok az otthonából nehezen kimozduló idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek fontos az olvasás, a kultúra.
Igen, mert az ellátottak így nem csak könyvet/filmet/ zenét kapnak havi rendszerességgel, hanem figyelmet, jó szót is.
Igen, mert a családtagoknak erre már nem biztos, hogy marad ideje, energiája.
Nem, mert a családtagok erről tudnak gondoskodni.
Nem, mert a lakásba nem szívesen engedünk be "idegent".
Nem, mert elegendő szórakozás a televízió és a rádió.
 
 
 
 
Legyen a kezdőlapom | Hozzáadás a kedvencekhez | Impresszum | Kapcsolatfelvétel Copyright © 1997-2008. Berzsenyi Dániel Könyvtár. Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés dátuma: 2021-12-22 www.ysolutions.hu
 
 
Kezdőlap