Skip navigation

Oktatási csomag Szombathely dualizmus kori történetéről

„Egekbe néző, pompás paloták,
Hol tegnap még csak ronda viskó állt…
Árnyas kertek a puszta telkeken –
Kábulva állok – alig hihetem.

Század épült fel egy nyáréj alatt!
A mesés fénynél, mely sugároz rám,
Mesésebb csak a gyorsaság talán…
Mily lázasan lüktet e kor ere!
Rövid az élet, siessünk vele!

Zuhogó ritmus a mozdonymoraj –
Éltünk, szerelmünk e ritmusra hajt,
Gazdaság, dicsőség mind gőzre megy –
Küzd az ideál, győz az – egyszeregy –
Az ideál!...Ti sphynxek odafenn
Kik az erkélyt tartva szünnes-szüntelen
Rejtélyes szűzi arccal nézitek
Ez örök-éber, nyüzsgő tömeget,
Ó fejtsétek meg a rejtélyt nekem.
E mohó sietség hova viszen?
Mely örvényébe annyi kínt sodor:
Előbbre tör-e a rohanó kor…“

Kiss József

Bevezető gondolatok

Az elektronikus tananyag elsajátítása során, egy virtuális szombathelyi séta keretében a diákok átélhetik és megtapasztalhatják, hogyan nézett ki a dualizmus korszakában (1867–1914) a város, a modern kor vívmányai miként változtatták meg, gazdagították az itt élők életét és hogyan vált a megyeszékhely a századforduló során a „Nyugat királynőjévé”, modern várossá.

Célok, megszerezhető kompetenciák

A tananyag célja, hogy az általános és középiskolás tanulók megismerjék szűkebb környezetük históriáját, fogékonyabban legyenek a lokális sajátosságokra. Megtanulják értékelni a város kulturális, történelmi értékeit, megértsék ezek megőrzésének fontosságát. Az interaktív oktatási anyag számos sikeres, példamutató személy életútját is felvillantja, bemutatja a korabeli közlekedés eszközeit, felhívja a figyelmet a könyvtárak helyismereti gyűjteményeinek fontosságára, az itt őrzött dokumentumok felhasználásának lehetőségeire. A diákok megismerkednek a különböző dokumentumtípusokkal, megértik, miért fontos megőrzésük a helytörténet és az egyetemes történet szempontjából. Felelősségteljessebben fognak gondolkodni az örökségünk védelmét illetően. A program egyfajta történelmi rekonstrukcióra ad lehetőséget a résztvevők számára, hasznos segédanyaga lehet a forrásközpontú történelemfeldolgozásnak, megjelenhet könyvtári és múzeumpedagógiai órák tematikájában is.

Szükséges eszközök, források, feldolgozási idő

  1. digitális források
  2. képek (képeslapok, fényképek, illusztrációk)
  3. videók
  4. online teszt
  5. korabeli térképanyag

Az oktatási anyag gerincét Bodányi Ödön: Szombathely város fejlődése 1895–1910 és műszaki létesítményei (Budapest, 1910.) és Gerlits Sándor: A Tuberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesület huszonöt éves története (Szombathely, 1929.) című kötetek adják, amelyek a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári digitalizálási pályázat részeként váltak elektronikusan elérhetővé. A tananyagban külön nem jelölt képeslapok a Berzsenyi Dániel Könyvtár Savariensia gyűjteményéből származnak.

90 perc, vagy 2*45 perc, 2 tanóra